Παρασκευή, 30 Ιανουαρίου 2009

Πολιτική Εκπρόσωπος ΠΑΣΟΚ για Θέματα Παιδείας Προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων Κύριο Άρη Σπηλιωτόπουλο

Κύριε Υπουργέ,

Το θέμα της πρόσβασης των νέων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι εξαιρετικά σημαντικό, σύνθετο και πολύπλοκο, δεδομένου ότι αφορά αλυσίδα αλλαγών τόσο στη δευτεροβάθμια, όσο και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έχει διατυπώσει την πρόθεσή μας, να συμμετέχουμε σ’ έναν καθαρό διάλογο με ουσία και περιεχόμενο και έχει θέσει τις προϋποθέσεις εκείνες, που θα βοηθούσαν θεσμικά την αποτελεσματική και ουσιαστική διεξαγωγή του.
Μετά την επιστολή σας ακολούθησαν πληροφορίες στον Τύπο από το Υπουργείο, οι οποίες δημιουργούν σύγχυση και επομένως επιβάλλεται να απαντηθούν:

Α) Ποιο είναι το εύρος των θεμάτων και το περιεχόμενο του διαλόγου;

Β) Ποιος είναι ο ρόλος της Πολιτικής Επιτροπής; Ποιος προεδρεύει; Ποιος εισηγείται ; Ποια η σχέση της με το ΕΣΥΠ;

Γ) Παραμένει η Ολομέλεια του ΕΣΥΠ (άρθρο1 παρ.1 του Προεδρικού Διατάγματος 2003) ως το γνωμοδοτικό όργανο για μείζονος σημασίας θέματα της εκπαιδευτικής πολιτικής;
Η επιλογή του Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΣΠΔΕ), σύμφωνα με δημοσιεύματα του Τύπου, σημαίνει ότι αποκλείεται από τη συζήτηση το Συμβούλιο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης; Σε κάθε περίπτωση είναι αναγκαία η συμμετοχή του, καθώς θα πρέπει να συζητηθούν και οι αλλαγές στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Δ) Ποιο είναι το προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα;
Σ’ ένα θέμα μείζονος σημασίας όπως ο διάλογος για την Παιδεία, η διαμόρφωση καθαρών όρων με σεβασμό του θεσμικού πλαισίου και με σαφείς διαδικασίες, αποτελούν τις επιβεβλημένες εγγυήσεις για μια ουσιαστική εξέλιξη.
Θα έχετε αντιληφθεί ότι η έλλειψη προετοιμασίας, έχει επιφέρει ήδη την πρώτη σημαντική διαρροή, με την άρνηση συμμετοχής της ΟΛΜΕ στον διάλογο.
Όσον μας αφορά ενεργούμε και θα ενεργούμε με μοναδικό κριτήριο τη διασφάλιση του μέλλοντος των παιδιών μας και την αντιμετώπιση των άμεσων προβλημάτων του εκπαιδευτικού μας συστήματος.
Γι ‘ αυτό και περιμένουμε άμεσα τις απαντήσεις σας.


Με εκτίμηση


Άννα Διαμαντοπούλου

Πέμπτη, 22 Ιανουαρίου 2009

ΕΞΗ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΕΔΩΣΗ ΤΟΥ ΑΙΣΘΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ-ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

1. Ένα σύγχρονο κράτος δικαίου οφείλει να δημιουργεί συνθήκες ασφάλειας για τον πολίτη με σεβασμό στα ατομικά δικαιώματα και τις ελευθερίες του. Η κυβερνητική πολιτική απέτυχε και στο ένα και στο άλλο. Στη χώρα κυριαρχεί γενικευμένο αίσθημα ανασφάλειας, ενώ την ίδια ώρα παρατηρούνται στη δράση των μηχανισμών ασφάλειας σοβαρά κρούσματα παραβίασης των ατομικών δικαιωμάτων. Σειρά δραματικών γεγονότων την τελευταία περίοδο ανέδειξαν την πραγματικότητα της εγκατάλειψης και της διάλυσης της ΕΛΑΣ.
2. Είναι φανερό ότι αποτελεί επείγουσα προτεραιότητα η εμπέδωση του αισθήματος ασφαλείας του πολίτη με αποκατάσταση της σχέσης εμπιστοσύνης κοινωνίας-αστυνομίας. Πώς; Απαιτείται ριζική αναδιοργάνωση της ΕΛΑΣ, με στόχο τη δημιουργία μιας σύγχρονης αστυνομίας που θα εξασφαλίζει τη δημόσια τάξη υπέρ των πολιτών και θα επιτελεί τον κοινωνικό της ρόλο με απόλυτο σεβασμό στα δικαιώματα του πολίτη. Για το ΠΑΣΟΚ δεν υπάρχει δίλημμα μεταξύ ασφάλειας και ελευθερίας. Σε ένα ευνομούμενο κράτος πρέπει να υπηρετούνται τα ταυτοχρόνως και οι δύο αυτές αρχές.
3. Το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε χθες, υπεύθυνα, τις 6 βασικές αρχές-προτάσεις του σχεδίου που προτείνουμε για την ΕΛ.ΑΣ. και οι οποίες θα αποτελέσουν αντικείμενο οργανωμένου διαλόγου.
α) Απελευθέρωση των αστυνομικών δυνάμεων από την εκτέλεση καθηκόντων, διοικητικής κυρίως φύσης, που δεν σχετίζονται με την αποστολή και το έργο τους. Μεταβιβάζονται στη Δημοτική Αστυνομία αρμοδιότητες, όπως η επίδοση εγγράφων, ο έλεγχος καταστημάτων, οι πολεοδομικές παραβάσεις, τα αυθαίρετα. Έτσι, ένας μεγάλος αριθμός στελεχών της ΕΛ.ΑΣ., θα αξιοποιηθεί στην πρόληψη και καταστολή κάθε μορφής εγκληματικότητας. Το μέτρο αυτό θα επιτρέψει την παρουσία συνεχών πεζών και εποχούμενων περιπολιών στη γειτονιά.
β) Πλήρης αναδιοργάνωση των σπουδών και της εκπαίδευσης των αστυνομικών.
- Ίδρυση Αστυνομικής Ακαδημίας, για υψηλού επιπέδου σπουδές σε όλους όσους πρόκειται να υπηρετήσουν στην Ελληνική Αστυνομία και εισάγονται με το σύστημα των εισαγωγικών.
- Δημιουργία Πρότυπων Κέντρων Μετεκπαίδευσης και δια βίου Εκπαίδευσης σε όλες τις έδρες των περιφερειών της χώρας. Θα παρέχουν εξειδικευμένη θεωρητική κατάρτιση και πρακτική εξάσκηση καθ' όλη τη διάρκεια της υπηρεσιακής ζωής των αστυνομικών.
γ) Δημιουργία Ινστιτούτου Αντεγκληματικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας διεθνούς επιστημονικού κύρους, διότι το οργανωμένο έγκλημα, η τρομοκρατία, οι νέοι κίνδυνοι ασφάλειας απαιτούν για την αντιμετώπισή τους μια σύγχρονη αντεγκληματική πολιτική.
δ) Αλλαγή στον τρόπο επιλογής της ηγεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας. Τέρμα στον κομματισμό και την αναξιοκρατία. Η αντικειμενική επιλογή της ηγεσίας της ΕΛ.ΑΣ. θα βοηθήσει και στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του Σώματος με αξιοκρατικά κριτήρια.
ε) Ριζική αλλαγή της διοικητικής δομής και λειτουργίας της Ελληνικής Αστυνομίας. Η διοικητική δομή της ΕΛ.ΑΣ., θα αντιστοιχισθεί στη νέα διοικητική δομή της χώρας (επιτελικό κράτος, περιφερειακή αυτοδιοίκηση – διοίκηση, ισχυρός δήμος).
- Στο κεντρικό επίπεδο αντιστοιχεί το αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ., ένα καθαρά επιτελικό, συντονιστικό όργανο. Θα εποπτεύει και θα συντονίζει την πολιτική αστυνόμευσης σε πανελλήνιο επίπεδο.
- Στο επίπεδο της περιφέρειας αντιστοιχεί η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση της περιφέρειας, η οποία θα λειτουργεί ως ένα περιφερειακό αρχηγείο και θα έχει υπό την πλήρη ευθύνη της την αστυνόμευση της περιφέρειας.
- Στο επίπεδο των δήμων η νέα διάρθρωση της αστυνομίας θα εξασφαλίζει κυρίως την ύπαρξη πεζών και εποχούμενων περιπολιών, που θα λειτουργούν σε 24ωρη βάση.
στ) Αναβάθμιση της υλικοτεχνικής υποδομής. Απαιτείται γενναία χρηματοδότηση ενός προγράμματος για τον εκσυγχρονισμό των μέσων που χρησιμοποιεί η ΕΛ.ΑΣ. και την αναβάθμιση της υλικοτεχνικής υποδομής.

Τετάρτη, 21 Ιανουαρίου 2009

ΤΟ ΠΑΣΟΚ ΘΑ ΞΑΝΑΔΩΣΕΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΗ. Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΒΟΥΛΙΑΖΕΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΤΕΛΜΑ ΤΩΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΗΣ ΥΠΟΣΧΕΣΕΩΝ

1. Πιστεύουμε ότι ο μόνος τρόπος για να ηρεμήσουν οι αγρότες είναι να βγει ο υπεύθυνος πρωθυπουργός και να τους πει τα εξής:- «Το τελευταίο που θα ήθελα να νομίζετε είναι ότι ελαφρά την καρδία, με τρόπο επιπόλαιο, μοιράζω υποσχέσεις. Δεν μου πάει…Θέλω να κοιταζόμαστε στα μάτια και μετά τις εκλογές». Όπως είχε πει σε αγρότες στη Στυλίδα, στις 29/1/2004 και από τότε δεν τους ξανακοίταξε ποτέ.- «Θα με ξαναδείτε βεβαίως στο χωράφι». Όπως είχε πει στη συνέντευξη τύπου της 70ης Δ.Ε.Θ. στις 11/9/2005 αλλά δεν τον ξαναείδαν ποτέ.- «Δεσμεύομαι να είμαι προσωπικά παρών στις μεγάλες διαπραγματεύσεις (στις Βρυξέλλες) για τα προϊόντα μας». Όπως είχε πει στη Λάρισα, στις 3/3/2004, αλλά μετά έχασε το δρόμο για το Βέλγιο.- «Μειώνουμε τον ΦΠΑ στα αγροτικά μηχανήματα, αλλά και στα άλλα προϊόντα και υλικά που χρησιμοποιεί ο αγρότης (λιπάσματα, φάρμακα κτλ) από το 18% στο 8%». Όπως είχε πει στη Στυλίδα στις 29/1/2004 και μετά αύξησε τον ΦΠΑ από το 18% στο 19%. - «Εξαντλούμε κάθε δυνατότητα που υπάρχει να μειωθεί κι άλλο η τιμή των καυσίμων και του ηλεκτρικού ρεύματος». Όπως είχε πει στη Στυλίδα στις 29/1/2004 και μετά τσάκισε και τους αγρότες με πρωτοφανείς αυξήσεις στα τιμολόγια της ΔΕΗ και επιτρέποντας την απίστευτη αισχροκέρδεια στα καύσιμα.2. Ο αγρότης, όπως και κάθε πολίτης, δεν περιμένει τίποτα από τη σημερινή κυβέρνηση. Εμείς είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Με καθαρές δεσμεύσεις. Εφαρμόσιμες προτάσεις. Και αποφασισμένοι να τις κάνουμε πράξη. 3. Το ΠΑΣΟΚ ήταν το Κίνημα που αναγνώρισε το ζωτικό ρόλο της αγροτιάς στην ανάπτυξη της χώρας. Πιστέψαμε στον αγρότη, τον στηρίξαμε με ενίσχυση του εισοδήματός του, με ενίσχυση της ασφαλιστικής τους κάλυψης. Κάποιες φορές τον πικράναμε. Τώρα είναι η ώρα να κοιτάξουμε μπροστά. Να δώσουμε και πάλι την χαμένη προοπτική στον αγρότη, χωρίς να εξωραΐζουμε την πραγματικότητα. Πολλά πρέπει να αλλάξουν στην αγροτική μας παραγωγή. Νοοτροπίες, δομές, προϊόντα. Δεν θα είναι εύκολο. Κάθε αλλαγή όμως θα μας βρίσκει δίπλα στον αγρότη, να τον βοηθήσουμε στην μετάβαση, να τον κάνουμε να αισθάνεται σιγουριά. Να μην αισθανθεί ποτέ ξανά εγκαταλελειμμένος.4. Είμαστε απολύτως αλληλέγγυοι με τον αγώνα των αγροτών. Χρεώνουμε απολύτως την κατάστασή τους στη σημερινή κυβέρνηση. Ταυτόχρονα, όμως υποστηρίζουμε ότι αυτοί οι αγώνες πρέπει να διασφαλίζουν ότι δεν είναι σε βάρος του υπόλοιπου κοινωνικού συνόλου. 5. Έχουμε ολοκληρωμένο σχέδιο για να βγει η χώρα από την κρίση, έχουμε ολοκληρωμένο σχέδιο για τον αγροτικό τομέα. Προτείνουμε μία νέα Συμφωνία Εμπιστοσύνης Πολιτείας–Αγροτών με δέκα συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Προτείνουμε επίσης και δέκα άμεσα μέτρα, οικονομικής ανακούφισης και στήριξης του εισοδήματος των γεωργών και των κτηνοτρόφων

Παρασκευή, 16 Ιανουαρίου 2009

ΑΙΣΘΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΟΝΕΙΡΟ ΗΤΑΝ ΚΑΙ ΠΕΡΑΣΕ!

Μάρτιος 2004. Περίοδος Ολυμπιακών Αγώνων. Από τα πλέον επίσημα χείλη – εκπροσώπου της νέο-συντηρητικής διακυβέρνησης της χώρας – του Υπουργού Δημοσίας Τάξης (ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ) ακούσαμε ότι παρέλαβαν μια από τις καλύτερες αστυνομίες της Ευρώπης. Πλήρως οργανωμένη, εκπαιδευμένη και άρτια εξοπλισμένη με σύγχρονο τεχνικό και τεχνολογικό εξοπλισμό. Το αίσθημα ασφάλειας σε υψηλό βαθμό.

Μετά τους Ολυμπιακούς και μέχρι σήμερα τι βλέπουμε; Τι ακούμε; Τι διαβάζουμε; Πλήρης επικράτηση του κομματισμού και της ευνοιοκρατίας! Οι υπηρεσίες αποδιοργανώθηκαν σε βαθμό διάλυσης. Επικράτησε το δόγμα του «κράτους αφέντης». Οι αστυνομικοί μετονομάστηκαν σε «πραίτορες». Η εγκληματικότητα, από την μικρότερη, της καθημερινότητας, μέχρι την πιο σοβαρή, αυτή του οργανωμένου εγκλήματος, σε πλήρη έξαρση. Κλοπές, ληστείες, απαγωγές, δολοφονίες και εγχώρια τρομοκρατία γεμίζουν κάθε μέρα τις σελίδες των εφημερίδων και τα δελτία ειδήσεων. Η αστυνομία αμήχανος θεατής. Αστυνόμευση μηδενική. Η ανικανότητα αντίδρασης της πολιτικής και φυσικής ηγεσίας της αστυνομίας, καλυμμένη με τον μανδύα του κομματισμού, αποδεικνύεται περίτρανα. Το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών στο ναδίρ. Οι «πραίτορες», ανάλογα με τις εντολές που τους δίνουν, ή τηρούν στάση παθητική, οπότε πυρπολείται όλο το εμπορικό κέντρο της Αθήνας από κουκουλοφόρους ή καταφεύγουν σε υπέρμετρη και αντιδημοκρατική βία, χωρίς διάκριση. Νεαροί μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου, Φοιτητές, Ηλικιωμένοι, Δικηγόροι και Απλοί Πολίτες χτυπιούνται και προσάγονται αναίτια.

Είδαμε κουκουλοφόρους να χαριεντίζονται με τα ΜΑΤ και να ενεργούν από κοινού! Απομένει να δούμε και πάλι κάθοδο «νοικοκυραίων» και «αγανακτισμένων» και να παίρνουν την υπόθεση στα χέρια τους, όπως στην περίπτωση ΤΕΜΠΟΝΕΡΑ. Δηλ. πλήρη αναβίωση του παρακράτους. Τακτικές και πρακτικές συνυφασμένες με δεξιές διακυβερνήσεις.

Η ανασφάλεια βρίσκεται στο ζενίθ. Ανασφάλεια συνδυασμένη και με αποτυχημένη οικονομική πολιτική οδηγούν την κοινωνία σε απόγνωση. Η αγωνία για το αύριο είναι έκδηλη, χωρίς να γίνεται καμία προσπάθεια εμπέδωσης αισθήματος ασφάλειας στους σκληρά φορολογούμενους πολίτες.

Το θράσος των νέο-συντηρητικών κυβερνόντων περισσεύει. Με ύφος «χιλίων Καρδιναλίων» βγαίνουν στα τηλεοπτικά παράθυρα και με στόμφο δηλώνουν ότι και την εγκληματικότητα φταίει το ΠΑΣΟΚ, λες και δεν κυβερνούν πέντε χρόνια! Λες και δεν είναι αυτοί που διέλυσαν την αστυνομία! Λες και δεν είναι αυτοί που με πογκρόμ διώξεων δημοκρατικών αξιωματικών από το 2004 αποδιοργάνωσαν πλήρως τις αστυνομικές υπηρεσίες! Λες και δεν είναι αυτοί που απαξίωσαν τα στελέχη της Ολυμπιάδας και δεν αξιοποίησαν την εμπειρία και την τεχνογνωσία! Λες και δεν είναι αυτοί που είτε αποστράτευσαν είτε έβαλαν στο ψυγείο τους αξιωματικούς εκείνους, που κατά γενική (και διεθνή) ομολογία, συνέβαλαν ώστε να γίνουν οι πιο ασφαλείς Ολυμπιακοί Αγώνες! Λες και δεν είναι αυτοί που διέλυσαν την αντιτρομοκρατική υπηρεσία διώκοντας έμπειρους αξιωματικούς και βάζοντας στην θέση τους κομματικοποιημένα στελέχη τους, τελείως άπειρα και ανεκπαίδευτα! Λες και δεν είναι αυτοί που επανέφεραν το στρατοκρατικό σύστημα εκπαίδευσης της Χωροφυλακής στις Αστυνομικές σχολές. Όλα αυτά ακούγονται και διαβάζονται καθημερινά. Τα βιώνουν οι πολίτες και αγανακτούν. Στην σύγχυση που επικρατεί απαξιώνουν τα πάντα.

ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΟΜΩΣ ΕΤΣΙ!
ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ ΚΥΡΙΟΙ!!!

ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΥΣΗ! ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΛΠΙΔΑ!

Πέμπτη, 8 Ιανουαρίου 2009

9/1/1991 - 9/1/2009....Ζει , ζει , ο Τεμπονέρας ζει , με Πέτρουλα , Λαμπράκη μας οδηγεί....ΚΑΡΦΙ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΚΑΛΑΜΠΟΚΑ!!!!!!!

Ο Νίκος Τεμπονέρας δολοφονήθηκε εν ψυχρώ από παρακρατική ομάδα σε κατειλημμένο σχολικό συγκρότημα της Πάτρας τα μεσάνυχτα της 8ης Ιανουαρίου 1991 (σφήνωσαν σιδερολοστό στο κρανίο του, ενώ ήταν ήδη χτυπημένος και πεσμένος στο έδαφος), κατά τη διάρκεια των μαθητικών κινητοποιήσεων ενάντια στο νομοσχέδιο του τότε Υπουργού Παιδείας Κοντογιαννόπουλου(Ν।Δ.).Από την Παρασκευή 4 Ιανουαρίου 1991 υπήρχε η πληροφορία ότι θα επιχειρούvταν "δυναμική ανακατάληψη" των σχολείων. Πράγματι την Δευτέρα το πρωϊ ομάδα "αγανακτισμένων γονέων" επιχείρησε με επικεφαλής τον Μαραγκό να καταλάβει το 3ο Λύκειο (Βουδ) και αργότερα το 4ο-5ο, στην πλατεία Μαρούδα. Απωθήθηκαν και έφυγαν. Την Τρίτη το πρωϊ ξαναήρθαν με επικεφαλής τους Μαραγκό, Σπίνο, Γραμματίκα και Καλαμπόκα. Η περιφρούρηση των ΤΕΙ παρατάχθηκε μπροστά τους, χωρίς όμως να γίνουν επεισόδια. Το βράδυ έγινε σύσκεψη των διευθυντών των σχολείων με τον Νομάρχη, Τανάγρη. Ο νομάρχης τους είπε ότι επειδή οι ίδιοι απέτυχαν να σπάσουν τις καταλήψεις, το έργο αυτό το αναλαμβάνουν "Πολίτες της Πάτρας". Πράγματι, το βράδυ, 40-50 περίπου Κένταυροι με επικεφαλής τον Καλαμπόκα βγήκαν για αφισοκόλληση και "διάλογο" στο Πολυκλαδικό Λύκειο (πίσω από Παράρτημα Πανεπιστημίου). Επιχείρησαν ανακατάληψη και έγιναν τα πρώτα επεισόδια. Ο Καλαμπόκας χτύπησε τον καθηγητή Αναγνωστάκη. Αφού απέτυχαν πήγαν στο 3ο Λύκειο. Εκεί εισέβαλαν και χτύπησαν τους μαθητές που έκαναν κατάληψη και αφού τους έδιωξαν κατέλαβαν το σχολείο. Οι καταληψίες ειδοποίησαν μαθητές, σπουδαστές, φοιτητές, καθηγητές και γονείς. Ηρθε ο δήμαρχος Καράβολας. Στην αρχή επιχείρησε να μιλήσει με τον Καλαμπόκα, αλλά ο τελευταίος τον έδιωξε βρίζοντάς τον. Εγινε απόπειρα να ανακαταληφθεί το κτίριο και τότε οι τραμπούκοι έβγαλαν λοστούς, καδρόνια και μαχαίρια. Ο πρώτος που κατάφερε να μπει στο προαύλιο ήταν ο αγωνιστής Ν. Τεμπονέρας, που δέχτηκε απο τον Καλαμπόκα θανάσιμο χτύπημα με λοστό στο κεφάλι (ώρα 10.30μμ). Τα επεισόδια γενικεύτηκαν και οι φασίστες αποχώρησαν μετά από κυνηγητό από την πίσω πόρτα. Τραυματίστηκε σοβαρά και ο καθηγητής Χρ. Τσουκάλας (που έχασε το μάτι του), ένας γονέας και τρεις σπουδαστές του ΤΕΙ.Ο Νίκος Τεμπονέρας μεταφέρθηκε με το αυτοκίνητο του Δήμαρχου στο νοσοκομείο ενώ ήταν ήδη κλινικά νεκρός. Μόλις μαθεύτηκε το συμβάν ξεκίνησε στις 12.30 το βράδυ πορεία 3000 ατόμων που κατέληξε στη Νομαρχία. Με απόφαση των συντονιστικών επιτροπών ΤΕΙ και Χημικού έγινε απόπειρα κατάληψης που εμποδίστηκε από καθηγητές της ΕΛΜΕ για να μην οξυνθεί η κατάσταση. Ο ίδιος ο Νομάρχης είχε φυγαδευτεί και βρήκε καταφύγιο στην Γενική Ασφάλεια Πατρών. Την επόμενη μέρα, Τετάρτη, και ενώ η ΕΛΜΕ κήρυξε απεργία διακείας έγινε πορεία 10-12.000 ατόμων. Ηρθαν εσπευσμένα 8 διμοιρίες των ΜΑΤ από Αθήνα, Κόρινθο, Πύργο. Το βράδυ έγινε συλλαλητήριο και πορεία όπου συμμετείχαν 20.000 άτομα. Ο πρόεδρος του σωματείου κατωτέρων αστυνομικών Αχαϊας δήλωσε ότι ο Μαραγκός είναι υπάλληλος της Ασφάλειας. Οταν η πορεία έφτασε έξω απο την Νομαρχία, σπουδαστές των ΤΕΙ και φοιτητές επιχείρησαν κατάληψη. Διέσπασαν τον πρώτο αστυνομικό κλοιό και χτυπήθηκαν με τα ΜΑΤ.Τραυματίστηκαν περίπου 15 διαδηλωτές και 6 αστυνομικοί. Συνελήφθησαν 7 άτομα. Κάηκε από βόμβα μολότωφ ένα περιπολικό, έσπασε άλλο ένα και μια κλούβα, και το αυτοκίνητο του Νομάρχη. Η αστυνομία έκανε γενικευμένη χρήση δακρυγόνων, από τα Ψηλά Αλώνια μέχρι το λιμάνι (περίπου 2 χιλιόμετρα απόσταση). Την Πέμπτη το πρωϊ εντοπίστηκε ο Μαραγκός, κυνηγήθηκε από πολίτες και κατέφυγε σε ένα αστυνομικό τμήμα, κάτω από την απειλή λιντσαρίσματος. Από εκεί φυγαδεύτηκε προς το κτίριο της Γενικής Ασφάλειας. Να σημειωθεί ότι μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν υπήρχε ένταλμα και δόθηκε προφορική εντολή από τον Εισαγγελέα.Η κηδεία του αγωνιστή Νίκου Τεμπονέρα ξεκίνησε από την Μητρόπολη της Πάτρας και ο νεκρός θάφτηκε στο 2ο Νεκροταφείο. Στην πομπή συμμετείχαν πάνω από 50.000 άτομα που κάλυπταν απόσταση 5 με 6 χιλιόμετρα. Το 3ο Λύκειο (τόπος δολοφονίας του καθηγητή) μετονομάστηκε σε "σχολικό κτίριο Ν. Τεμπονέρα".Ο Καλαμπόκας κυκλοφορεί σήμερα ελεύθερος. Ο Τεμπονέρας αποτελεί σύμβολο αγωνιστικότητας και αυτοθυσίας. Αγωνίστηκε και δολοφονήθηκε για τις αξίες που πίστευε. Εμπνέει όλους εμάς που θέλουμε , εμείς να αποφασίζουμε για το μέλλον μας. Εμπνέει όλους εμάς που όταν θίγονται τα δικαιώματά μας αγωνιζόμαστε με κάθε μέσο και κάθε θυσία. Ζει και θα ζει και το όνομά του θα ακούγεται για πάντα στις πορείες μας.

ΖΕΙ ΖΕΙ Ο ΤΕΜΠΟΝΕΡΑΣ ΖΕΙ...ΜΕ ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΜΑΣ ΟΔΗΓΕΙ....

ΚΑΡΦΙ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΚΑΛΑΜΠΟΚΑ...

Τρίτη, 6 Ιανουαρίου 2009

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΑΣΟΚ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΟΛΟΦΟΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΟΛΟΦΟΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ

Η Νεολαία ΠΑΣΟΚ, καταδικάζει τη νέα δολοφονική επίθεση, αυτή την φορά με θύμα τον 21χρόνο αστυνομικό, Διαμαντή Μαντζούνη.
Εκφράζουμε την αμέριστη συμπαράσταση μας στον άτυχο νεαρό αστυνομικό των 700 ευρώ και την οικογένεια του.
Τεράστια η ευθύνη της ηγεσίας της ΕΛΑΣ που αδυνατεί να σταματήσει τις "γνωστές - άγνωστες" σφαίρες, καθώς και η πολιτική ευθύνη της κυβέρνησης της ΝΔ, που έχει παραδώσει την χώρα στην ανασφάλεια.Η ενέργεια αυτή και το κλίμα τρομοκρατίας δεν θα κάμψει την συνέχιση των ειρηνικών και μαζικών αγώνων της νεολαίας και του Ελληνικού λαο